Het ontwikkelen en bouwen van een nieuw gebouw voor Scouting Phoenix Tiel is een kostbare aangelegenheid. Met alleen de beperkte financiële middelen die wij als vereniging tot onze beschikking hebben is het dan ook niet mogelijk de bouw hiervan te financieren. Om een nieuw gebouw toch mogelijk te maken zijn wij afhankelijke van particuliere en zakelijke sponsors die ons ondersteunen met middelen en geld. Voor het benaderen van de potentiële sponsoren is Scouting Phoenix Tiel met twee acties gestart, één voor particuliere sponsors en één voor zakelijke sponsors.

Het streefbedrag wat wij middels deze twee sponsoracties proberen in te zamelen is:

€300.000,00 voor de bouw van het nieuwe gebouw.
€50.000,00 voor de herinrichting van het terrein.

Particuliere sponsoring
Particuliere sponsors kunnen virtueel meebouwen aan ons nieuwe gebouw. Hiervoor hebben wij de plattegrond van het nieuwe gebouw verdeeld in 572 blokken van circa 1 m2 . Elk blok van 1 m2 vertegenwoordigt een sponsorbedrag van € 50,-.

Wilt u een vakje sponsoren? Klik hier om de plattegrond te bekijken!

Als particuliere sponsor kunt u zelf kiezen aan welk deel van het gebouw u virtueel meebouwt. Kies één of meerdere blokken en geef dit door via onderstaand formulier, u ontvangt dan een factuur ter betaling voor de gekozen vakken.  Na ontvangst van uw bijdrage vermelden wij op de sponsorpagina van de website uw naam de nummers van de blokken die u sponsort en het bedrag.

Natuurlijk is het ook mogelijk om met meerdere personen gezamenlijk één of meerdere blokken te sponsoren.

Zakelijke sponsors
De bedrijven en organisaties uit Tiel en omtrek zullen in de komende maanden door het bouwteam benaderd worden met het verzoek onze nieuwbouw te sponsoren met materialen en/of een financiële bijdrage.

Graag willen we aan de hand van het projectplan de sponsormogelijkheden met u bespreken. Uiteraard nemen we uitgebreid de tijd om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Ook maken wij graag gebruik van uw kennis, aanvullingen en adviezen om dit bouwproject tot een succes te brengen.

Interesse en wilt u al contact met scouting over ondersteuning en / of sponsering?
Mail dan uw gegevens aan bouwteam@scoutingphoenix.nl.
Het bouwteam neemt dan contact met u op.

Namens het bouwteam, het bestuur en de 150 leden van Scouting Phoenix Tiel
Alvast HARTELIJK DANK!