Terreininrichting
Een landschapsarchitect heeft na overleg met de vereniging een ontwerp gemaakt voor de herindeling en inrichting van het scoutingterrein. Dit ontwerp gaat ervan uit dat het naastgelegen terrein, wat momenteel braak ligt, aan ons terrein wordt toegevoegd. Ook is rekening gehouden met het feit dat het Waterschap Rivierenland nog extra ruimte wil creëren voor wateropslag. Uitgangspunt van het terreinontwerp is verder dat de nieuwe terreininrichting één geheel gaat vormen met de omgeving.

De plannen voor de herindeling zijn voorgelegd aan de gemeente. De eerste reacties van de gemeente zijn positief en de gemeente gaat nu onderzoeken wat wel en niet mogelijk is en onder welke voorwaarden en condities het plan gerealiseerd kan worden.

0 Herinrichtingsvoorstel

Gebouw
Aan het begin van het project is aan de leden gevraagd een aantal uitgangspunten te definiëren waaraan een nieuw te bouwen scoutinggebouw zou moeten voldoen.

Enkele van deze uitgangspunten zijn:
– Een scouting look en feel
– Eén gebouw voor de hele vereniging
– Ruimtes vergelijkbaar met wat we nu hebben
– Ruimtes die voldoen aan de eisen van Scouting Nederland
– Geschikt voor kinderen met een beperking
– Duurzaamheid van het gebouw

Op basis van deze uitgangspunten zijn we gezamenlijk tot onderstaand ontwerp gekomen, helaas blijkt dat dit ontwerp echter te kostbaar is dus wordt er gekeken naar alternatieven.

2, zuidzijde nieuwbouw
2, zuidzijde nieuwbouw
2, zuidzijde nieuwbouw
2, zuidzijde nieuwbouw