Terreininrichting
Een landschapsarchitect heeft na overleg met de vereniging een ontwerp gemaakt voor de herindeling en inrichting van het scoutingterrein.  Uitgangspunt van het terreinontwerp is verder dat de nieuwe terreininrichting één geheel gaat vormen met de omgeving, iets dat tot nu toe al goed gerealiseerd is met het oog op de waterberging en het glooiende terrein wat gecreëerd is.

De plannen voor de herindeling zijn voorgelegd aan de gemeente. De eerste reacties van de gemeente zijn positief en de gemeente gaat nu onderzoeken wat wel en niet mogelijk is en onder welke voorwaarden en condities het plan gerealiseerd kan worden.

0 Herinrichtingsvoorstel

Gebouw
Aan het begin van het project is aan de leden gevraagd een aantal uitgangspunten te definiëren waaraan een nieuw te bouwen scoutinggebouw zou moeten voldoen.

Enkele van deze uitgangspunten zijn:
– Een scouting look en feel
– Eén gebouw voor de hele vereniging
– Ruimtes vergelijkbaar met wat we nu hebben
– Ruimtes die voldoen aan de eisen van Scouting Nederland
– Geschikt voor kinderen met een beperking
– Duurzaamheid van het gebouw

Op basis van deze uitgangspunten zijn we met het oog op de beschikbare financiële middelen gezamenlijk tot onderstaand ontwerp gekomen.