Opening van onze nieuwbouw op zaterdag 3 juni

Scouting Phoenix Tiel werkt aan een nieuw clubgebouw

Op zaterdag 3 juni opent Scouting Phoenix Tiel haar nieuwe blokhut op het terrein aan de Hennepe 199. Vertegenwoordigers van de gemeente, het Burgerweeshuis en het voormalige Spoorenbergfonds zullen ieder een deel van de openingshandelingen verrichten om 10.00 uur.

Daarna is bezichtiging van het pand mogelijk én begint een open dag op het terrein van de groep.

Buurtbewoners worden hierbij – samen met hun kinderen – van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen. Kom wel zo veel mogelijk te voet of per fiets, want het aantal parkeerplaatsen is beperkt.

De oude gebouwen waren al jaren aan vervanging toe. Dank zij een grote gift van het Spoorenbergfonds van de Dominicuskerk zo’n zeven jaar geleden konden de eerste plannen worden gemaakt. Er kwam een bouwcommissie en architectenbureau Loosbroek maakte het eerste ontwerp.

Bouwen bleek duur, en er moest veel geld worden verzameld. Vele acties van de groep zelf en grotere en kleinere donaties maakten het mogelijk de plannen concreet in te vullen. Met name de sponsorbijdrage van het Burgerweeshuis in Tiel maakte de start van de bouw, ongeveer een jaar geleden, mogelijk.

Onder leiding van bouwmeester Gert Jan van Ingen kon de bouw van start gaan. Veel bedrijven hebben bijgedragen aan de bouw, en sponsorden vaak een deel van de materialen.

Waar nodig werden gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld, maar veel werk kwam  uit handen van vrijwilligers van de eigen groep, een aantal ouders van jeugdleden en anderen onder de bezielende leiding van gebouwbeheerder Hans Besems. Hij zal vanaf 10.30 uur ook de rondleidingen in het pand verzorgen.
Tijdens de open dag zijn er activiteiten voor jeugdleden en andere kinderen.

Al sinds eind 1977 maakt scouting gebruik van het huidige scoutingterrein aan de Hennepe. In het begin hadden de scouts hun onderkomen in een houten blokhut (Samsam) en in 1980 werd de Romneyloods in gebruik genomen. Nadat in 1988 de houten blokhut door brand was verwoest werd medio 1993 het stenen gebouw ‘t Uilenbos in gebruik genomen. Anno 2016 voldoen beide gebouwen helaas niet meer aan de hedendaagse kwaliteits- en veiligheidsnormen waardoor verregaande ingrepen noodzakelijk worden.

Na een afweging van kosten en baten, zijn we tot de conclusie gekomen dat grondige renovatie van de huidige locaties geen duurzame oplossing biedt. Daarom hebben de Tielse scouts gekozen voor de ontwikkeling van een compleet nieuw gebouw. Dit nieuwe gebouw zal de komende 30 jaar een droog en veilig onderkomen bieden aan de ruim 150 leden van Scouting Phoenix Tiel. Daarnaast biedt dit gebouw ook mogelijkheden voor andere Tielse verenigingen om het clubgebouw te gebruiken.

Op deze website kunt u informatie vinden over onze nieuwbouwplannen en de voortgang ervan volgen. Nadat de voorbereidingen zijn afgerond vind u hier ook updates van de bouw van het nieuwe clubhuis in de vorm van nieuwsberichten en foto’s.

Een nieuw gebouw in 2023!